Het nut van stro in de champignonteelt

Mushroom Office - Straw

Stro is een belangrijk ingrediënt voor het maken van compost in de champignonteelt. Waarom hebben we stro nodig? Stro heeft drie functies: Geef structuur aan de compost Waarom is de structuur belangrijk? Mycelium kun je vergelijken met jezelf. En wat doen wij 24 uur, 7 dagen per week? Ademen, we hebben zuurstof nodig. Ook mycelium […]

Scaling of Mushrooms

Scaling Mushrooms

We all know the cause of scales! Too much air movement and/or too dry air. However, the wrong solution is often chosen. This decision is linked to knowledge of the Mollier Diagram. During the first flush, what decision do you make as a mushroom grower? Do you increase or decrease the fan speed to prevent scales during the first flush?

Droge mollen, spinnenwebschimmel, waar komen ze vandaan?

Sporen zoeken?
Sporen zijn met het blote oog niet te zien. Hoe kunnen we die dan ooit vinden? Een beproefde methode is de ‘SWAP-methode’. Hoe?

Ventilatorstand

Mushroom Climate Unit Fan

Stabiel klimaat in de teeltcel is een voorwaarde om de perfecte kwaliteit champignons Een stabiel klimaat in de teeltcel is een voorwaarde om de perfecte kwaliteit champignons te telen. Een stabiel klimaat is afhankelijk van de verse lucht klep, koeling en verwarming. Hoe snel deze kleppen reageren, hoe sneller het klimaat verandert in de cel. […]

Energie en opbrengst

Filing-weight-mushroomcompost

De productiekosten stijgen sterk. Hoe kun je, met de hoge kosten van compost en hogere energiekosten, meer paddenstoelen per ton compost produceren met minder energie? In deze blog wordt een van de mogelijkheden uitgelegd.

Bacterievlekken

Bacterievlekken op champignons

Bacteriën zijn er altijd en overal, maar veroorzaken geen bacterievlekken. Te veel bacteriën geven wel bacterievlekken. Een aantasting van bacterievlekken op champignons wordt veroorzaakt door optimale omstandigheden waarin bacteriën kunnen groeien. Hoe voorkom je bacterievlekken? Door de omstandigheden waarin bacteriën snel kunnen groeien te voorkomen. In deze blog zal ik enkele punten aangeven hoe. Optimale […]

Geeft een hoger vulgewicht een betere kwaliteit?

Champignon compost fase 3

De vulgewichten, het aantal kilo’s compost per vierkante meter moet tussen de 80-95 kg/m2 zitten. De algemene tendens is hoe meer compost, hoe beter de kwaliteit van champignons. Maar is dat wel zo? Champignons kweken draait om het verschil tussen lucht en compost temperatuur, in jargon activiteit genoemd. Om een goede kwaliteit champignons te telen, […]

Droge mollen (Verticillium)

Droge mol

Droge mollen kan een groot probleem zijn, omdat de sporen snel verspreid worden. De eerst mol goed opsporen en behandelen is een must om een uitbraak op de hele kwekerij te voorkomen. Hoe behandel je de eerste droge mol? Verspreid door sporen Mollen worden verspreid door sporen. De sporen zijn kleverig en hebben dus altijd […]

Klimaat in de cel

Klimaat in de champignoncel

Als kweker weet je hoe belangrijk klimaat in de cel is. Het gevoel dat je hebt in de cel geeft veel aan. Soms klopt dit gevoel niet, met de het klimaat welke computer aangeeft. Wat dan? Maak het water reservoir schoon Na het leegmaken van de cel wordt de cel schoon gemaakt. Ook de R.V.-meetbox […]

Watergeven

watering - mushroom growth

Sinds jaren is er een nieuw systeem van watergeven. Een statisch systeem, waarbij de leidingen met sproeidoppen in het bed verwerkt zijn. In een traditioneel systeem beweegt een lorrie langs het bed. In deze blog vertel ik meer over de voor- en nadelen van het nieuwe statistische systeem. De werking van het statische systeem In […]