Hoe stuur je de knopuitgroei

Een goede spreiding van de eerste vlucht geeft je veel meer productie. Maar hoe kun je als kweker sturing geven tijdens de knopvorming om precies het aantal en verschillende grootte van knoppen te laten uitgroeien. Ik zal het je uitleggen.

Hoogte van het mycelium

Het moment van afventileren en de eerste dagen erna wordt bepaald hoe ver het mycelium doorgroeit naar de oppervlakte van de dekaarde. Hoe witter het oppervlakte van de dekaarde, hoe beter, en hoe meer, je de knopvorming kunt zien. Hoe dieper de knoppen zich in de dekaarde zich gevormd hebben hoe minder goed je knopvorming ziet. Vaak worden er maatregelen genomen om knoppen te reduceren, als de oppervlakte witter is, omdat je alle knoppen ziet, maar deze groeien zo ie zo al niet allemaal uit. Dit is precies andersom als je de knoppen niet ziet, kijk dan uit! want de knoppen zitten net onder de oppervlakte, mooi beschermd en groeien wel allemaal uit. Conclusie, bij mindere herstelgroei, zwartere opppervlatke dekaarde, groeien altijd meer knoppen uit dan je verwacht in vergelijking met een witter opvlakte van de dekaarde.

Welke maatregel kun je nemen om knoppen te remmen?

CO2 verhogen (zogenaamde CO2 doop), RV verhogen of de temperatuur verhogen. Mijn ervaring is dat CO2 10% invloed heeft op de knopvorming, RV heeft 20% invloed, maar temperatuur heeft 70% invloed. Daarbij geeft lucht temperatuur de minste kans op kwaliteit achteruitgang in vergelijk met de aanpassing van RV en CO2.

Lucht-temperatuur

De lucht temperatuur (LT) voor 24 uur een halve graad omhoog zetten, dan de grote knoppen sneller groeien, iets kleinere blijven stil staan en de hele kleine knoppen zullen doodgaan. Na 24 uur zet je de luchttemperatuur weer terug. Je kunt na 24 uur weer herhalen. Je ziet de eerste knopjes na 5/6 dagen na het afventileren. Vanaf dat de knoppen speldeknop groot zijn tot de grootste champignons een cm of 2 zijn kun je met de lucht temperatuur “spelen”. Hoe groot de reactie van de knoppen moet je leren uit ervaring, je kunt het zien het verschil in temperatuur maal de lengte van de aanpassing geeft het resultaat.

In theorie zou dus 1 graad LT verhoging 12 uur lang het zelfde resultaat geven als 24 uur een halve graad.

Mark den Ouden

mycelium fails mushroom growth

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.