Kippenmest

Kippenmest is een belangrijke grondstof voor de champignoncomposteerder. Het is de grootste stikstofbron. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit zo constant en zo hoog mogelijk te houden. Maar voor de kippenboer is de kwaliteit van de kippenmest niet belangrijk, het is een afvalproduct. Let daarom zelf op de volgende punten.

De beste kwaliteit bereikt u met:

– een stikstofgehalte (N) van 3,5 tot 4%. Hoe hoger, hoe beter; – een vochtgehalte tussen 20 en 50%.

De meeste composteerders werken met droge kippenmest. Slachtkuikenmest is het best geschikt. Deze heeft namelijk het hoogste mestgehalte ten opzichte van de draagmaterialen zoals zaagsel.

Vaste leverancier

Een van de hoofddoelstellingen van composteren is het homogeen maken van compost: zorgen dat u altijd dezelfde entbare of doorgroeide compost aflevert bij de kweker. Dit begint al bij het selecteren van de toeleveranciers, ook van kippenmest. Werk samen met een vaste kippenboer, die altijd op dezelfde wijze zijn kippen houdt. Hebt u geen vaste toeleverancier, dan moet u vaker verschillen compenseren in de kippenmest die u krijgt.

Analyse blijft noodzakelijk

Ook als u een vaste leverancier hebt, blijft een analyse van het stikstof- en vochtgehalte van de kippenmest altijd noodzakelijk. Ook al komen hier meestal dezelfde cijfers uit. Worden de kippen een keer later of eerder geruimd, dan heeft dit direct invloed op het stikstofgehalte. Dit ziet u niet aan de mest, maar wel in een analyse. Een verkeerd recept van de compost heeft direct grote gevolgen voor uw champignonproductie. U zult niet de eerste zijn met twee weken slechte productie….

Goede verdeling

Het verdelen van de kippenmest over het stro kunt u maar één keer goed doen. Ook door mengen kunt u achteraf een slechte verdeling niet meer herstellen. Elk stukje stro moet in aanraking zijn geweest met kippenmest. En er mogen geen grote brokken kippenmest in de compost terechtkomen.

Bron: Champignon Blog – Mark den Ouden

Chicken manure for mushroom growth

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.