De invloed van de oogst op het kwaliteitsniveau van uw champignons

Het oogsten van champignons is helaas een onderbelicht onderdeel van ons vak. De kwaliteit van champignons is voor meer dan 50% afhankelijk van de manier en het moment van plukken. Door op een correcte en slimme manier te oogsten, haalt u veel extra productie.

Geef champignons tijd en ruimte om te groeien

De groei van champignons kunt u zien als een S-Curve. In het begin van de levenscyclus groeit een champignon langzaam. Dit gaat steeds sneller, de champignon kan zo tot wel twee keer zijn gewicht toenemen in een dag. Oftewel 4% per uur! Oogst u uw champignons een uur later, dan levert u dit een omzetverhoging van 4% op, zonder extra kosten. Belangrijk is hierbij dat de champignon de ruimte krijgt om te groeien. Heeft hij dit niet, dan gaat de champignon afrijpen. Dat betekent dat de gewichtstoename afneemt en vooral dat de kwaliteit achteruitgaat.

Pluk selectief voor een betere plukprestatie

Selectief plukken geeft een betere kwaliteit van champignons. Dit betekent niet alleen de grote champignons plukken, maar ook ruimte creëren zodat andere champignons kunnen doorgroeien. Staat er een groepje champignons bij elkaar, dan plukt u hiervan de middelste. Makkelijk is dit niet, doordat andere champignons mee los kunnen komen. Maakt u een draaiende beweging bij het plukken, dan hebt u 70-80% kans dat alleen de middelste champignon loskomt. Komt er toch nog een champignon mee los, dan moet u deze wel direct meenemen. Losse champignons groeien namelijk niet meer verder en gaan afrijpen.

Dit “vrijzetten” van champignons kost u de eerste dag plukprestatie. Maar op de volgende dagen krijgt u niet alleen een enorme verhoging van de plukprestatie, maar ook een verhoging van het aantal kilo’s per vierkante meter.

Meet ook de opbrengst per vierkante meter per oogstmedewerker

Op veel kwekerijen kijkt men alleen naar plukprestatie. Op sommige kwekerijen oogst een oogstmedewerker altijd op dezelfde plaats en registreert men niet alleen de plukprestatie, maar ook de hoeveelheid per vierkante meter teeltoppervlak. Dan blijkt er vaak een verschil van zo’n 2 tot 3 kilo te zijn tussen oogstmedewerkers. Het kan zijn dat de oogstmedewerker met meer productie per vierkante meter een lagere plukprestatie had.

Daarom adviseer ik niet alleen te kijken naar de hoogste plukprestatie, maar ook naar de productie per vierkante meter bij ongewijzigde teeltomstandigheden. Op het oog zie je geen verschillen, maar door registratie zijn deze verschillen wel zichtbaar.

Door goede registratie en hiermee ook een goede sturing c.q. coaching te geven aan de oogstmedewerkers is een must voor de optimale productie.

Bron: Champignon Blog – Mark den Ouden

influence of harvesting mushroom growth

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.